O penzionu, Příchovicích a okolí

První zmínka o budově se datuje do roku 1836, kdy sloužila jako hospodářství s přilehlou hospodářskou budovou. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století budova krátce sloužila jako C. K. policejní stanice  a později také jako C.K. poštovní úřad. Po první světové válce byla asi 2 roky opuštěná. Poté, až do roku 1946 patřila německým majitelům, kteří byli nuceně odsunuti a budova se stala majetkem státu. Zde jsou již první zmínky o zřízení dětské ozdravovny, která zde také po rekonstrukci v letech 1948 - 1951 vznikla. Po roce 1953 se zde vystřídalo mnoho dětí a v roce 1966 připadla budova MěNV Mělník a vznikla zde škola v přírodě, která svým věhlasem přesáhla Mělnický okres. V roce 1973 byla započata rozsáhlá rekonstrukce, kdy došlo k spojení dvou sousedících budov v jeden celek. Rekonstrukce byla ukončena o rok později. Na tu dobu to byla jedna z nejmoderněji vybavených a zařízených škol v přírodě v ČSSR, svou moderní kuchyní, vlastní promítárnou filmů, dvěma dobře vybavenými učebnami a moderní kotelnou mohla směle konkurovat i leckterým hotelům. 

Zlom přišel po sametové revoluci, kdy různí majitelé a nájemci budovu neudržovali a pouze likvidovali zbytky toho dobrého, co zde ještě bylo až v roce 1999 v prosinci došlo k zabavení nemovitosti bankou a jejímu uzavření až do roku 2007, kdy jí koupil nynější majitel pan Blažek a za ohromné pomoci rodiny a přátel zrekonstruoval interiéry a 25. 12. 2007 znovu penzion otevřel.

Z historie obce Příchovice

První písemná zmínka o Příchovicích je datována do roku 1577. 

 Během třicetileté války se přes obec několikrát přehnala bojová linie, kdy docházelo k drancování a ničení až nakonec v roce 1643 byla obec vypálena Švédy, V roce 1772 zemřelo v obci 514 lidí na hladomor. Zmínka o první škole v obci je z roku 1843  a roku 1846 byla škola vysvěcena. Původní kaple byla v roce 1862 přestavena na kostel sv. Víta a v témže roce byl vysvěcen.

 V srpnu 1892 byla slavnostně otevřena rozhledna Štěpánka.

V roce 1897 jsou Příchovice povýšeny na městys. 

V současné době jsou Příchovice součástí obce Kořenov a spolu s Horním Polubným, Rejdicemi a Jizerkou mají necelý tisíc trvale bydlících obyvatel, z toho v Příchovicích žije okolo 280 obyvatel.

Kontaktní informace

Chata u kostela
Příchovice 329
Kořenov, Příchovice
468 48
Česká republika
IČ:
DIČ